Instagram

บริการปั้มผู้ติดตามบัญชีไอจีคนญี่ปุ่น

สามารถปั้มผู้ติดตามบัญชีไอจีคนญี่ปุ่นและซื้อผู้ติดตามบัญชีไอจีคนญี่ปุ่นได้ในราคาถูก

 

Instagram : ปั้มผู้ติดตามคนญี่ปุ่น

ตารางราคาหลังจากเข้าสู่ระบบถึงจะสามารถใช้บริการ SNS Helper ได้

รายละเอียดบริการ

บริการปั้มผู้ติดตามไอจีคนญี่ปุ่น, ซื้อผู้ติดตามไอจีคนญี่ปุ่น

บริการเพิ่มผู้ติดตามบัญชีไอจี
บริการเป็นการเพิ่ม”ผู้ติดตาม”เท่านั้น ไม่ใช่การเพิ่ม”กำลังติดตาม” (การบริการเริ่มภายใน5นาทีหลังจากการสั่งซื้อ)

บริการของเราไม่มีการขอรหัสผ่านบัญชีไอจีเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในการดำเนินการ
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วกรุณากรอกไอดีบัญชีไอจีในการสั่งซื้อ
เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการเราจึงใช้บัญชีต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงในการให้บริการ

SNS Helper ไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติที่ ติดตาม, ติดตามกันระหว่างสองฝ่าย หรือการลบการติดตาม

วิธีการซื้อผู้ติดตามไอจี & วิธีการเพิ่มผู้ติดตามไอจี

วิธีการใช้ SNS Helper นั้นง่ายมาก
1. กรุณาเลือกบริการที่ต้องการ
2. กรุณากรอกลิงก์
3. กรุณากรอกจำนวน
4. หลังจากตรวจสอบยอดเงินแล้วกดสั่งซื้อ

ลองใช้บริการที่ดีที่สุดในการคลิกแค่ไม่กี่ครั้ง :)

รีวิว

ศูนย์บริการลูกค้าในไลน์แบบเรียลไทม์


เมื่อกดปุ่มสีเขียวแล้ว จะเชื่อมต่อไปที่การให้คำปรึกษาทางไลน์โดยอัตโนมัติ
0.143