background

บริการการตลาด SNS Helper

ไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการทุกบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบทที่ 1 กฎทั่วไป

มาตรา 1 (วัตถุประสงค์)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทและสมาชิกในการใช้บริการ SNS Helper(https://snshelper.com/kr, ต่อไปนี้เรียกว่า "SNS Helper" หรือ "บริการ")ที่ดำเนินการโดย SNS Helper

 

มาตรา 2 (นิยาม)

 1. "SNS Helper" หมายถึงสถานที่ทำงานเสมือนที่บริษัทตั้งไว้เพื่อซื้อและใช้บริการโดยใช้ข้อมูลและการสื่อสารเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการการตลาดออนไลน์(ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ ฯลฯ")แก่สมาชิกและใช้เป็นความหมายของผู้ให้บริการที่ดำเนินการบริการ
 2. "สมาชิก" หมายถึงผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ "SNS Helper " และลงทะเบียนรับข้อมูล "SNSเฮลเปอร์" อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้บริการของ SNS Helper ได้อย่างต่อเนื่อง

 

มาตรา 3 (ระบุ คำอธิบาย และแก้ไขข้อกำหนด)

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้โดยการประกาศผ่านหน้าจอบริการะ
 2. "SNS Helper" สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา
 3. หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและเงื่อนไข สมาชิกสามารถขอถอนตัวได้ตลอดเวลาด้วยสิทธิเสรี

 

มาตรา 4 (สมัครสมาชิก)

 1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่กำหนดโดย SNS Helper และทำการสมัครสมาชิกโดยแสดงเจตนาที่จะเห็นด้วยกับเงื่อนไขและเงื่อนไขนี้
 2. SNS Helper จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว้นแต่จะสอดคล้องกับข้อต่อไปนี้

ก. ในกรณีที่ผู้สมัครเสียคุณสมบัติการเป็นสมาชิกก่อนหน้านี้ตามมาตรา 12 วรรค 2 ของข้อกำหนดนี้

ถ้าเนื้อหาการลงทะเบียนมีความผิดพลาด, ขาดหายไป, หรือมีความผิดพลาด

ข. ในกรณีที่การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ SNS Helper ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

 

มาตรา 5 (การจัดการไอดีสมาชิก)

 1. ความรับผิดชอบในการจัดการไอดีและรหัสผ่านของสมาชิกอยู่ที่ผู้ใช้
 2. ไอดีสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงและออกจากสมาชิกได้ตามความต้องการของผู้ใช้หรือการตัดสินของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

- ก. ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลเนื่องจากไอดีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน

- ถ้าสามารถเข้าใจผิดว่าเป็น ผู้ให้บริการ SNS Helper พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้

- ถ้ามีเหตุผลที่สมเหตุสมผลโดยสามัญสำนึก

 

มาตรา 6 (บริการของบริษัท)

 1. บริการนี้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตลอดทั้งปี เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษเช่นการทำงานของบริษัท ความพิการทางเทคโนโลยี เป็นต้น บริการทั้งหมดที่ ‘SNS Helper' ให้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 2. บริษัทสามารถจำกัดการใช้บริการและทำการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลา
 3. เฉพาะสมาชิกที่เห็นด้วยกับการใช้บริการนี้เท่านั้นที่สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่ายและ PC ของสมาชิกบางส่วนเพื่อจัดหาสภาพแวดล้อมในการใช้บริการที่ดีขึ้น
 4. บริษัทไม่ดำเนินการสร้างบัญชี เช่น บัญชีบอท บัญชีชื่อจริง หรือบัญชีผี นอกจากนี้ยังไม่มีการให้บริการเนื่องจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น โปรแกรมแมโคร การใช้บอท เป็นต้น บริษัทเป็นรีเซลเลอร์ที่ขายบริการของบุคคลที่สามที่สามารถใช้ได้ต่อสาธารณะ
 5. บริษัทพยายามที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดในฐานะของผู้ขายใหม่ แต่ไม่รับประกันว่าบริการที่ส่งมอบจะมีคุณภาพสูงเสมอ
 6. บริการทั้งหมดของบริษัทไม่สามารถนำไปใช้ในการบริการที่ผิดกฎหมาย (การพนันที่ผิดกฎหมาย เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น) และการประชาสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายหรือการเมืองหรือการเลือกตั้ง เนื่องจากบริการทั้งหมดดำเนินการโดยอัตโนมัติ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าผู้ซื้อจะป้อนและสั่งซื้อลิงค์และเริ่มบริการโดยอัตโนมัติ

 

 1. บริษัทไม่ส่งเสริมและสัญญาว่าสมาชิกจะได้รับผลกำไรจากการใช้บริการของบริษัท

 

 1. ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเช่นความพิการทางเทคโนโลยี การสั่งซื้อบริการของบริษัทอาจ "ล่าช้า" ได้
 2. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการนี้ขึ้นอยู่กับสมาชิก

10.การฝากเงินและการคืนเงิน(ถอนเงิน)ทั้งหมดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตามหากระบบเหล่านี้ถูกใช้ในทางที่ผิด บริษัทอาจยื่นฟ้องและยื่นฟ้องและตอบสนองต่อการร้องขอสอบสวน

 

มาตรา 7 (ข้อควรระวังในการใช้บริการ)

 1. ก่อนทำการสั่งซื้อบริการ สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่จัดหาให้กับบริษัท (ข้อมูลหรือลิงก์ที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ) อยู่ในสถานะ "เปิดเผยทั้งหมด" ที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลที่สามได้ หากสั่งในสถานะ "เปิดเผยทั้งหมด" อาจไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อได้เท่ากับปริมาณที่สั่งซื้อ
 2. สำหรับการสั่งซื้อ "กำลังดำเนินการ" สมาชิกจะไม่เปลี่ยนสถานะของข้อมูลที่จัดหาให้กับบริษัท (ข้อมูลหรือลิงก์ที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ) นอกจากนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทำให้ลิงค์ข้อมูล(ข้อมูลหรือลิงก์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการสั่งซื้อ)ล้าสมัย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้/ชื่อโปรไฟล์ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการสั่งซื้อ "กำลังดำเนินการ" การสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติแม้จะไม่ส่งคำสั่งซื้อตามปริมาณที่สั่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำได้หลังจากบริษัทจัดส่งคำสั่งซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เข้ามาต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระหว่างการทำงาน
 3. คำสั่งซื้ออาจดำเนินการหรือเสร็จสิ้นสำหรับคำสั่งที่ป้อนผิดเนื่องจากความผิดพลาดของสมาชิก
 4. เมื่อใช้บริการของ "บริษัท" และมีงานเพิ่มเติมเกิดขึ้นภายนอกในเวลาเดียวกัน งานที่บริษัทดำเนินการอาจทับซ้อนกับงานภายนอก ดังนั้น เพื่อการทำงานที่ราบรื่น หลังจากบริษัท "เสร็จสิ้น" การทำงานแล้วจะต้องใช้โฆษณาหรือบริการภายนอกด้วยตนเอง ปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการซ้ำของบุคคลที่สามไม่สามารถกู้คืนและคืนเงินได้
 5. "บริษัท" จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบ "ปริมาณการสั่งซื้อ" ที่สั่งโดย "สมาชิก" สำหรับ "ปริมาณ" บริการที่ส่ง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของระบบที่สร้างขึ้น "บริษัท" ไม่รับประกันว่า "จำนวนการสั่งซื้อ" ที่สั่งโดย "สมาชิก" นั้นถูกต้อง

 1. บริการความคิดเห็นที่กำหนดเองบนอินสตาแกรมและยูทูปไม่สามารถใช้ความคิดเห็นที่ผิดกฎหมาย ความคิดเห็นทางการเมือง คำสแลง การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การส่งเสริมการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการค้าประเวณี เป็นต้น และบันทึกการใช้งานดังกล่าวอาจส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง และผู้ช่วยเหลือ SNS ไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้

 

มาตรา 8 (การสั่งซื้อและยกเลิกการสั่งซื้อ)

 1. ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อ, คืนเงินสำหรับการสั่งซื้อที่ "เสร็จสิ้น"
 2. การสั่งซื้อที่ส่งไปยังระบบจะดำเนินการตามลำดับและระยะเวลาการให้บริการทั้งหมดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะเซิร์ฟเวอร์เมื่อสั่งซื้อดังนั้นจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้, หากต้องการทราบระยะเวลาการสั่งซื้อเฉลี่ย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าค่ะ บริษัทให้ประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเวลาที่คำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ แต่นั่นไม่ใช่การรับประกันและไม่ถูกต้องเสมอไป
 3. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อ สถานะการสั่งซื้อครั้งแรกคือ 'กำลังดำเนินการ' และ 'กำลังดำเนินการ' ไม่สามารถหยุด ยกเลิกและคืนเงินได้ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตามหากการสั่งซื้อยังไม่เริ่มแม้จะผ่านไป 3 วันหลังจากสั่งซื้อ สมาชิกสามารถ "ขอยกเลิก" ได้ หลังจากที่สมาชิกขอยกเลิก หากบริษัทตัดสินว่าไม่สามารถดำ

เนินการสั่งซื้อได้คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกและจำนวนเงินที่ชำระในการซื้อจะถูกคืนเป็นเงินฝากของผู้ซื้อ

 1. บริการที่มีให้บริการในรูปแบบ "อุปกรณ์อุปโภคบริโภค" เนื่องจากลักษณะของการบริการ ปริมาณงานสามารถแยกออกได้ตลอดเวลา บริษัทจะไม่รับผิดชอบ, คืนเงิน, หรือดำเนินการสั่งซื้อสินค้าใหม่ (แต่สมาชิกสามารถยื่นขอ AS หรือต่อเติมได้เฉพาะ AS และข้อกำหนดการเติมสินค้าของบริษัท) สำหรับจำนวนงานที่ออกจากรายการ ตรวจสอบข้อกำหนดของ AS)
 2. ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หากมีการกระทำที่ละเมิดรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 "ข้อควรระวังในการใช้บริการ"
 3. บริษัทจะไม่คืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับสถานะ "กำลังดำเนินการ" แม้ว่าคำสั่งซื้อจะดำเนินการช้ากว่าความคาดหวัง

 

มาตรา 9 (ยอดเงินฝาก [ยอดเงินคงเหลือ])

 

 1. สมาชิกสามารถใช้บริการทั้งหมดของ SNS Helper ได้ในราคาที่ระบุไว้ โดยการเติมเงิน (เงินฝาก 1 เงินฝาก = THB) ในเว็บไซต์

 

 1. การเติมเงิน (ยอดคงเหลือ) ใน SNS Helper สามารถทำได้ดังนี้

 

- ไป จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน Eximbay

 

 1. เงินมัดจำ (ยอดคงเหลือของการชาร์จ) จะชำระด้วยบัตรเครดิตและจะชำระโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการอนุมัติการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตค่ะ ในกรณีที่ไม่สามารถชาร์จไฟอัตโนมัติได้ สามารถชาร์จไฟได้ตามคำขอของสมาชิก

 

 1. ยอดเงินคงเหลือที่ได้รับฟรีจะถูกใช้หลังจากหมดแคชที่ชาร์จเต็มแล้ว (จำนวนเงินที่สมาชิกจ่ายจริง)

 

 1. ในกรณีที่สมาชิกได้รับยอดคงเหลืออย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม สมาชิกจะไม่สามารถใช้ยอดคงเหลือดังกล่าว

ได้ และบริษัทอาจเรียกคืนยอดคงเหลือดังกล่าวได้

 

 1. ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของเงินฝากที่เติมเงินคือ 1 ปีนับจากวันที่สมาชิกเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้ายค่ะ หากระยะเวลาดังกล่าวผ่านไป บริษัทจะถือว่าสละสิทธิ์ของสมาชิกในการฝากเงิน สมาชิกไม่สามารถเรียกเก็บเงินที่หมดอายุใหม่ได้

 

 1. บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจะหมดอายุ 30 วันก่อนวันหมดอายุของเงินฝากบนหน้าจอในเว็บไซต์ช่วยเหลือ SNS และเงินมัดจำที่หมดอายุจะถูกโอนไปยังบริษัท

 

มาตรา 10 (ระเบียบการคืนเงินคงเหลือ)

 

 1. สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เหลือได้ตลอดเวลาค่ะ (ไม่รวมยอดสะสมฟรี)

 

 1. การคืนเงินจะถูกยกเลิกเมื่อสมัครโดยใช้บัตรเครดิตที่สมาชิกจ่ายและจำนวนเงินที่ชาร์จเหลือเท่านั้น

 

 1. ไม่สามารถคืนเงินได้น้อยกว่า 20THB

 

 1. หากติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเกี่ยวกับยอดคงเหลือที่เหลือจะได้รับเงินคืนค่ะ ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal Climate

 

มาตรา 11 (ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการตามประเภทของการร้องเรียนของสมาชิก)

รูปแบบการร้องเรียนของผู้ใช้ ขั้นตอนการประมวลผลและระยะเวลาการประมวลผลมีดังต่อไปนี้

- รูปแบบการร้องเรียน: การชำระเงิน, ข้อผิดพลาด (ความล้มเหลว), การจำกัดการให้บริการ เป็นต้น

- ผู้ใช้สามารถใช้ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทเพื่อเสนอได้ตลอดเวลาหากไม่พอใจกับการบริการ

- บริษัทจะตอบรับการร้องเรียนของผู้ใช้ศูนย์บริการลูกค้าโดยเร็วที่สุดและตอบกลับการดำเนินการ

 

มาตรา 12 (การถอนสมาชิกและการขาดคุณสมบัติ และอื่นๆ)

 1. สมาชิกสามารถขอถอนตัวออกจาก SNS Helper ด้ตลอดเวลา และ SNS Helperจะจัดการถอนตัวทันที อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะแจ้งความตั้งใจที่จะถอนตัว การทำธุรกรรมทั้งหมดที่กำลังดำเนินอยู่จะต้องเสร็จสมบูรณ์ ถอนหรือยกเลิก และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเสียที่เกิดจากการถอนหรือยกเลิกการทำธุรกรรมด้วยตนเอง นอกจากนี้หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัท บริษัทอาจจำกัดการถอนตัวของสมาชิกจนกว่าสมาชิกจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและหากสมาชิกถูกระงับการใช้งานโดยละเมิดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจจำกัดการถอนตัวของสมาชิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
 2. สมาชิกจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สอดคล้องกับข้อต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจมีการลงโทษรวมถึงการจำกัดการใช้บริการของสมาชิกและการดำเนินการทางกฎหมาย

- ก. การลงทะเบียนเนื้อหาเท็จเมื่อสมัครสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

- การขโมย ID รหัสผ่าน และเบอร์ติดต่อของผู้อื่น

- ข. การซื้อขาย ID ของผู้ใช้กับผู้อื่น

- ร. การกระทำที่เป็นอันตรายหรือจงใจขัดขวางการให้บริการ

-ม. การคัดลอกข้อมูลที่ได้จากการให้บริการนี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทล่วงหน้า การใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเผยแพร่และการออกอากาศ หรือการให้บริการแก่บุคคลที่

สาม

-ข.การเผยแพร่ข้อมูล, รูปแบบ, เสียง, วิดีโอ, การเผยแพร่, อีเมล, หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ละเมิดระเบียบสาธารณะและประเพณีอันดีงาม

- ข. การถ่ายทอด การโพสต์ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเกียรติหรือความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นการดูถูกหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

- อา. การกระทำที่ตัดสินอย่างเป็นรูปธรรมว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

- เอาล่ะ ถ้าคุณกำลังขัดขวางการทำงาน หรือสบถต่อสมาชิก SNS, ผู้ร่วมงาน และอื่นๆ

- รถยนต์ การกระทำที่ละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดที่บริษัทอื่นกำหนด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

- ข. หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายการดำเนินงานของ SNS Helper

- อื่น ๆ การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสัมพันธ์อื่น ๆ

 1. กรณีที่ SNS Helper เสียคุณสมบัติการเป็นสมาชิก จะยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกค่ะ ในกรณีนี้ แจ้งให้สมาชิกทราบ
 2. เฉพาะสมาชิกที่ถูกบังคับให้ถอนตัว ข้อมูลสมาชิกขั้นพื้นฐานจะถูกเก็บไว้เพื่อป้องกันการสมัครใหม่ และยอดเงินคงเหลือ(ยอดคงเหลือ)จะไม่ถูกคืนเงิน
 3. ถ้ากระทำการฝ่าฝืนข้อที่กำหนดไว้ใน 'หน้าที่ของสมาชิกมาตรา 14'

 

มาตรา 13 (หน้าที่ของบริษัท)

 1. บริษัทจะไม่กระทำการต้องห้ามตามกฎหมายและเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและเงื่อนไขนี้
 2. บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้อื่นและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 3. เหตุผลในการยกเว้นความรับผิดต่อหน้าที่ของบริษัท ได้แก่

- ก. บริษัทให้บริการเฉพาะระบบในฐานะผู้ขายโทรคมนาคมเท่านั้น หากเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูลหรือธุรกรรมที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ บริษัทจะไม่แทรกแซงในข้อพิพาทใดๆ และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อผลของความขัดแย้งนั้น นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลที่สามหรือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในเรื่องนี้ บริษัทอาจใช้สิทธิในการชดเชยให้กับพนักงานขาย

- ข. หากบริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความรุนแรงที่เทียบไม่ได้, การตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร, การเปลี่ยนหรือล้มเหลว, การสูญเสียการสื่อสาร ฯลฯ บริษัทจะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการให้บริการ

- บริษัทจะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมหยุดให้บริการโทรคมนาคมหรือไม่ได้ให้บริการตามปกติ

- ร. บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การซ่อมแซม, การเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบเป็นประจำ, การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการ

- มา. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความพิการหรือความเสียหายของการใช้บริการเนื่องจากเหตุผลที่สมาชิกรับผิดชอบ

- ข. บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือหากเกิดความเสียหายเนื่องจากสมาชิกบันทึกข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่อีเมล์ไม่เพียงพอ

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ

- ข. ความรับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่สมาชิกไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อได้ในการดำเนินการบริการ

- ร. ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สาม

- มา. ความเสียหายที่เกิดจากการซื้อหรือใช้บริการของบริษัท.

 1. บริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชีเดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิก(ความมั่นคงของบริการ, การป้องกันข้อมูลบัญชีและการป้องกันการใช้ที่เป็นอันตราย)

 

มาตรา 14 (หน้าที่ของสมาชิก)

 1. ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดตามข้อเท็จจริงและชื่อจริง(เมื่อบริษัทร้องขอ)เมื่อสมัครสมาชิกหรือเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกและไม่สามารถอ้างสิทธิทั้งหมดและจะต้องถูกลงโทษทางแพ่งและอาญา
 2. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น ข้อกำหนดและข้อบังคับอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่องานของบริษัทอื่นหรือการกระทำที่ทำลายชื่อเสียงของบริษัท บริษัทอาจรับค่าเสียหายและดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกได้
 3. สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีผ่านขั้นตอนดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้เช่นการติดต่อและที่อยู่อีเมล์
 4. ยกเว้นกรณีที่บริษัทมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 'นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล' การละเลยรหัสผ่าน ID ที่ได้รับให้กับสมาชิก, ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของสมาชิกและไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายที่ตามมาให้กับ SNS Helper ได้
 5. สมาชิกไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิในการใช้บริการหรือสถานะสัญญาการใช้บริการอื่นๆให้แก่ผู้อื่นได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทอย่างชัดเจนและไม่สามารถจัดหาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้
 6. สมาชิกมีหน้าที่จัดการไอดีและรหัสผ่าน และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้ไอดีและรหัสผ่านของสมาชิกทั้งหมดโดยสมบูรณ์
 7. ไม่ควรกระทำการใช้บัญชีของสมาชิกคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 8. ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท, ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือสิทธิอื่นๆ
 9. สมาชิกจะไม่สามารถโอนไอดีและรหัสผ่านให้กับบุคคลที่สามได้ และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดทั้งหมด
 10. สมาชิกไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกมีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทสำหรับกิจกรรมเหล่านี้
 11. ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูล (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) นอกเหนือจากข้อมูลที่ SNS Helper กำหนด
 12. ห้ามคัดลอกข้อมูลที่ได้รับจากการบริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้สมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือใช้เพื่อการเผยแพร่และการออกอากาศหรือจัดหาให้แก่บุคคลที่สาม
 13. SNS Helper อื่น ๆ การกระทำที่ทำให้เสียเกียรติหรือขัดขวางการทำงาน

 

มาตรา 15 (การครอบครองและการจำกัดการใช้ลิขสิทธิ์)

 1. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับผลงานที่เขียนโดย SNS Helper เป็นของ SNS Helper
 2. สมาชิกต้องไม่อนุญาตให้ SNS Helper ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ SNS Helper เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก SNS Helper ในการทำซ้ำ, ส่ง, เผยแพร่, การกระจายเสียงหรือวิธีการอื่น

 

มาตรา 16 (การตีความตามเงื่อนไข)

 1. "บริษัท" อาจมีนโยบายปฏิบัติการบริการแยกต่างหากนอกเหนือจาก "เงื่อนไข"
 2. สำหรับเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน "เงื่อนไข" นโยบายการดำเนินงานบริการ, คู่มือการใช้งาน, การประกาศ, คำถามที่ถามบ่อย, ทุกหน้าเว็บไซต์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหากมีการตกลงแยกต่างหากกับเงื่อนไขนี้, ข้อตกลงแยกจะใช้ก่อน

 

มาตรา 17 (การชดเชยความเสียหาย ฯลฯ)

 1. บริษัทและสมาชิกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหายจากการละเมิดแต่ละข้อของข้อตกลงการใช้งานนี้เนื่องจากเหตุผลของความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่ง
 2. หากบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การยื่นคำร้อง การดำเนินการทางปกครองและกฎหมายอื่น ๆ จากผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภค สำนักงานราชการและบุคคลที่สามเนื่องจากสาเหตุของความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิก

จะป้องกันและยกเว้นบริษัทและรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายและความเสียหายทั้งหมด

 

มาตรา 18 (พระราชบัญญัติการปฏิบัติตามและตุลาการ)

1รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและธรรมเนียมความสัมพันธ์เช่นกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม

 1. ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้บริการ ให้ศาลที่มีอำนาจควบคุมสถานที่ตั้งสำนักงาน

ใหญ่ของบริษัทเป็นศาลที่มีความสามารถ

 

มาตรา 19 (ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไข)

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับบริการส่วนบุคคลที่จัดหาโดย SNS Helperสำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกฎที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือธรรมเนียมทั่วไป

ศูนย์บริการลูกค้าในไลน์แบบเรียลไทม์


เมื่อกดปุ่มสีเขียวแล้ว จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยการให้คำปรึกษาทางไลน์
0.0306